Burs Başvuruları

• Online Burs Başvuruları 15 Ağustos – 27 Ağustos tarihleri arasında yapılır.

• Burslara ilişkin duyuru, vakfın web sitesi vasıtasıyla yapılır.

• Burslar karşılıksız olup öğrenciye geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

• Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

• Vakfımıza yapılan burs başvurularının tamamı değerlendirilerek, sadece mülakata girmeye hak kazanan adaylara mülakat tarihleri ve evrak bilgileri iletilecektir.

• Burslar Ekim-Mayıs ayları arasında 8 ay süresince öğrencinin banka hesabına yatırılır.

• BURS TALEP FORMU ve talep edilen belgeler, günün ihtiyaçlarına ve amaca göre, Vakıf Yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

• Eski bursiyerlerin de her yıl yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir. Burslarımız eğitim, öğretim yılı için belirlenmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler her yıl tekrar başvuruda bulunur. Bu başvurular Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirmeye alınır.

BÜLBÜLZADE VAKFI Eğitim Bursu; devlet ve vakıf üniversitelerinin (%100 burslu) lisans ve ön lisans bölümlerinde okuyan öğrencilere verilecektir. Burs başvuruları internet ortamında vakıf web sitesi olan bulbulzade.org adresinde doldurulacak başvuru formu üzerinden yapılacaktır.

DİKKAT: Açık öğretim ve Uzaktan Eğitim öğrencilerinin başvuruları kabul edilmez.

• TC. Vatandaşı olmak

• Ara sınıfta okuyan öğrenciler için not ortalamasının en az 100’lük sistemde 55; 4’lük sistemde 2,0 olması

• Başka bir özel veya resmi kurumdan burs almaması

• Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmaması

• Disiplin cezası ve adli sicil kaydının olmaması,

• Ön lisans ve lisans bölümlerinde devlet üniversitesinde örgün eğitime veya özel/vakıf üniversitelerinde %100 başarı bursu ile eğitime devam ediyor olmak.

Online Başvuru Formunun Doldurulması: 15 Ağustos – 27 Ağustos

Ön Başvuruların Değerlendirilmesi: 05 – 10 Eylül

İnternet üzerinden yapılan ön başvuruların değerlendirilmesinde sonuç olumlu ise mülakat tarihlerini içeren, olumsuz ise bunu bildiren SMS ve mail öğrencilere iletilecektir.

Mülakat Tarihleri: 10 Eylül – 20 Eylül

Ön başvuruları olumlu olarak değerlendirilen öğrencilere, belirlenen mülakat merkezlerinde mülakat yapılacaktır.

Mülakat Sonuçlarının Açıklanması: 25 Eylül

Burs komisyonun yaptığı değerlendirmeler neticesinde öğrencilere SMS ve mail yoluyla olumlu veya olumsuz olarak dönüş yapılacaktır.

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerden Belge Temini: 26 Eylül – 2 Ekim

Mülakat sonucu olumlu olan öğrencilerin, kesin kayıt belgelerini 26 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında mülakat merkezine belgelerini eksiksiz şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen ya da eksik teslim eden öğrencilerin burs hakkı iptal edilecektir.

• Öğrenci Belgesi

• ÖSYM Sonuç Belgesi

• Kimlik Fotokopisi

• Burs Taahhütnamesi (İndirmek için tıklayınız)

• Transkript (Ara sınıflar için)

• IBAN Numarası (Bankamatik çıktısı veya banka kartı fotokopisi)

• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

• 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

• Adli Sicil Belgesi

• Anne ve Babaya Ait Gelir Belgesi (İşsiz ise belgelendirilmesi)

• Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi

• Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi

Verilen Bursun Kesilme Sebepleri;

1- Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,

2- Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması,

3- Gerek okul içinde ve gerekse okul dışında gayriahlaki bir davranışının tespit edilmesi,

4- Öğrencinin kamu düzenini bozucu eylemlere katılıp ceza alması,

5- Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli görev alması,

6- Öğrencinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunduğunun anlaşılması,

Vakfımızdan burs alan öğrencinin öğrenim durumu görevli personel tarafından takip ve kontrol edilir. İlgili birim tarafından her bursiyer için bir dosya tutulur. Bu dosyalarda yapılan ödemeler bursiyerin başarı ve genel durumuna ilişkin bilgiler, öğrencinin bulunduğu il/ilçede ve üniversitede Anadolu Öğrenci Birliği teşkilat çalışmalarındaki aktifliği ve faaliyetlere katılım durumu yer alır. Bursiyerlerin her seviyede izlenebilmesi için bütün burslu öğrencilerden yıl içinde istenen bilgi ve belgeleri zamanında vermeleri zorunludur.

1. Burslarınıza nasıl başvurabilirim?

Burs başvuruları sadece online olarak web sitemiz üzerinden yapılır. Web sitesinde yayınlanan başvuru formunu – o ilanın ön şartlarını karşılıyor iseniz -doldurmanız yeterli olacaktır.

2. Bülbülzade Vakfı Eğitim Bursu başvurularında koşullar nelerdir?

Burs; devlet ve vakıf üniversitelerinin (%100 burslu) lisans ve ön lisans bölümlerinde okuyan öğrencilere verilecektir. Burs başvuruları internet ortamında doldurulacak form üzerinden yapılacaktır.

3. KYK(Kredi Yurtlar Kurumu)’dan Burs Alıyorum, bursa başvurmama engel midir?

Hayır, engel değildir.

4. Vakıf/özel üniversite ya da ön lisans/ikinci örgün öğretimde okumak bursa başvurmama engel midir?

Burs; devlet ve vakıf üniversitelerinin (%100 burslu) lisans ve ön lisans bölümlerinde okuyan öğrencilere verilecektir.

5. Özel/Vakıf Üniversitesinde öğrenim görüyorum bursa başvurabilir miyim?

Özel/Vakıf Üniversitelerinde %100 bursluysanız başvurabilirsiniz.

6. II. Öğretimim bana burs çıkar mı ?

Burs Değerlendirme birimin kararı ve Yönetim Kurulunun onayı ile çıkma ihtimali var.

7. Burs başvurularının sonuçları ne zaman, nerede açıklanıyor?

Burs başvurularının sonuçları her yıl Eylül ayı içerisinde belirtilen tarihte web sitemizde açıklanmaktadır.

8. Başvuru formunu doldururken henüz kalacağım yer belli değilse ikamet kısmına ne yazacağım?

Eğer kalacağını yer henüz belli değilse, yalnızca okuyacağın il ve üniversiteyi belirtmen yeterlidir.

9. Babam/Annem emekli bu durumda hangi belgeyi teslim etmeliyim?

Velisi emekli olanların, SGK’dan alacakları maaş bordrosunu vakfımıza teslim etmeleri gerekmektedir. (SGK, anne ya da babanın emekli maaş bordrosunu çocuklarına vermektedir.)

10. Babam/Annem çalışmıyor bu durumda hangi belgeyi teslim etmeliyim?

Velisi çalışmayan öğrencilerin, velilerinin çalışmadığına dair SGK’dan alacakları belgeleri (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur kayıt sorgulamaları) vakfımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

11. Babam/Annem çiftçi bu durumda hangi belgeyi teslim etmeliyim?

Velisi çiftçi olanların, çiftçi olduklarına dair yazı ile birlikte yıllık gelirlerini gösteren belgeleri Ziraat Odalarından alarak vakfımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

12. Belgelerimi nereye göndermem gerekiyor?

Belgelerinizi vakfımıza göndermeniz gerekmektedir. Vakfımızın adresi: “Güneykent Mah. 230 Nolu Sk. No: 10, Şahinbey – GAZİANTEP”

13. Burs belgelerini nasıl gönderebilirim?

Belgelerinizi vakfımıza teslim edebileceğiniz gibi, posta veya kargo yoluyla da gönderebilirsiniz. Faks yoluyla gönderilen belgeler kabul edilmemektedir

14. Belgelerin fotokopisini göndersem olur mu?

Fotokopi kabul edilmemektedir. Faks yoluyla gönderilen belgeler kabul edilmemektedir. Belgelerin aslı istenmektedir, ıslak imzalı ve mühürlü belgeler kabul edilmektedir. Belgelerin alındığı tarih güncel olmalıdır, iki ay içinde alınmış belgeler kabul edilmektedir (teslim tarihinden geriye yönelik iki ay).

15. Evraklarımda eksiklik olursa ne olur?

Evraklarınızda eksiklik olması durumunda, tarafınıza bilgi verme amaçlı geri dönüş yapılmaksızın burs hakkınız iptal olur.

16. Burs başvuru formunda verdiğim bilgiler ile gönderdiğim belgeler arasında farklılık olması durumunda ne olur?

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunuz bu durumda bursunuz iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunuz sonradan tespit edilse bile, size yapılan burs ödemeleri faizi ile birlikte tahsil edilir.

17. Bana burs çıkar mı?

Her sene burs bağışı yapan kurumların bağış miktarları doğrultusunda bursiyer sayısı belirleniyor. Çok sayıda başvuru ve kısıtlı bir kontenjan olduğu için başvuru yapan binlerce adaya maalesef olumlu geri dönüş yapılamıyor.

18. Burs başvuruları nasıl değerlendiriliyor?

Burs başvuruları Burs Değerlendirme Birimi tarafından Vakıf Resmi Senedimize ve Burs Yönetmeliğimize uygun olarak ayrıntılı şekilde incelenmektedir.

Başvurular internet üzerinden yapıldıktan sonra sistem tarafından; öğrencinin aylık gelir ve gideri, kazandığı bölümün başarı sırası, engellilik durumu, ebeveynlerin hayatta olup olmadıkları, sosyal güvenceleri, iş durumları, gönüllülük durumu, sosyal başarı durumu gibi kriterlere göre puanlanıyor. Puanlamada belli bir sıralama dahilinde burs kontenjanı göz önünde bulundurularak adaylar mülakata davet ediliyor.

19. Mülakatlar ne zaman ve ne soruluyor?

Mülakat; 10 Eylül – 20 Eylül tarihleri arasında ön başvuruları olumlu olarak değerlendirilen öğrencilere, Vakıf merkezlerinde mülakat yapılacaktır. Mülakat, adayı tanımak ve forma yazdığı bilgilerin doğruluğunu görmek amacıyla yapılıyor.

20. Bursun geri ödeme koşulu var mı?

Hayır, bursta geri ödeme gibi bir koşul yoktur.

21. Burs almaya hak kazandım, bu burs öğrenim hayatım boyunca devam edecek mi?

Burslarımız öğretim yılı için belirlenmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler her yıl tekrar başvuruda bulunur. Bu başvurular Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirmeye alınır. Dolayısıyla her yıl yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir.

22. Burs ödemeleri ne zaman yapılıyor?

Burs ödemeleri burs verilecek her ayın 1’i ile 10’u arasında yapılmaktadır. İlk burs ödemesi öğrencinin evrakları teslim ettiği tarihi takip eden ay yapılmaktadır.

23. Notlarım düşük, bursum kesilir mi?

Bursiyerlerle yaptığımız taahhütnamenin ilgili maddesi şöyle diyor: “Bursiyerin bulunduğu üniversitenin, dönem geçme sistemi var ise dönem geçmesi, sınıf geçme sistemi var ise sınıf geçmesi gerekmektedir. 4,00’ lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının en az 2.0; 100’lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının 55 olması gerekmektedir.”

24. Son sınıfım. Okulum bir dönem uzadı, bursum kesilecek mi?

Okulunuz uzadıysa bunu mutlaka bize bildirmeniz gerekmektedir. Burs Değerlendirme Biriminin kanaati doğrultusunda bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.

25. Okul ya da bölüm değişikliğinde bursum kesilir mi?

Okul durumunuzdaki tüm değişiklikleri bize belgelendirdiğiniz müddetçe bursiyer sorumluluklarınızı yerine getirmişseniz bursunuz devam eder.

26. Banka bilgileri yerine sadece IBAN’ı yazsak yeterli olmaz mı?

Vakfımız bankanın bizden istediği bilgileri bankaya ileterek burs ödemesi yapmaktadır. Bankanın istediği bu bilgilerden herhangi birinin eksik ya da yanlış olması bursunuzun ödenmemesine sebep olmaktadır. Bu nedenle banka adı, şube adı, şube kodu, hesap numarası, IBAN bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak sisteme girmeniz gerekmektedir.

27. Burs aldığımda kişisel bilgilerim başka kişi ve kurumlarla paylaşılır mı?

Vakfımız prensip gereği bursiyerlerinin adlarını açıklamaz, kişisel bilgilerini yalnızca bağışçılarla paylaşır. Burs alıp almadığını açıklamak bursiyerin kişisel tercihine bırakılmıştır.

28. Açıköğretim Fakültesinde veya Uzaktan Eğitimle okuyorum, bursa başvurabilir miyim?

Hayır, sadece devlet ve vakıf üniversitelerinin (%100 burslu) lisans ve ön lisans bölümlerinde okuyan öğrencilere verilecektir.

29. Ben üniversiteye bu yıl başladığım için şuan not ortalamam yok, “Lisans Not Ortalamanız” bölümüne ne yazmalıyım?

00.00 yazınca sistem kabul etmiyor, 1.00 yazabilirsiniz. Düşük veya yüksek yazmanız bir ölçüt değildir, değerlendirme komitesi doldurduğunuz formda ilk yılınız olduğunu dikkate alacaktır.

30. Referans kısmına kimi yazmalıyım?

Referans olarak seni yakından tanıyan ve güven duyan bir kimseyi yazabilirsin. Ayrıca varsa Anadolu Platformu, Anadolu Öğrenci Birliği ve/veya Bülbülzade Vakfı gönüllülerinden tanıdığınız birini de yazabilirsiniz. Referans talep etmemizin sebebi, senin hakkında bilgi alabileceğimiz bir kişinin gerekliliğidir.

Madde-1: Bu taahhütname, ''BÜLBÜLZADE EĞİTİM SAĞLIK VE DAYANIŞMA VAKFI'' tarafından lisans ve önlisans eğitimi gören öğrencileri desteklemek üzere hazırlanmış olup ilgili kurum ve kişiler arasındaki görev ve sorumlulukları düzenler.

Madde-2: Belirlenen şartların oluşmaması durumunda öğrencinin bursu kesilir. Şartları sağlamayan öğrenciden gelecek ek süre talebinin ancak geçerli ve haklı bir mazerete dayanması halinde Bülbülzade Vakfı Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağlanacaktır.

Madde-3: Bursiyer, başvuru sırasında ve burs alma sürecinde verdiği beyanları, vakfın talep etmesi durumunda, gerekli belgeleri ibraz ederek doğrulamakla yükümlüdür. Yanlış veya eksik beyanda bulunduğu belirlenen bursiyer hakkında Bülbülzade Vakfı tarafından bursun kesilmesine karar verilebilecektir. Taahhütnameye konu olmayan bir durum yaşandığında burs komisyonu söz konusu konuda karar alma hakkını saklı tutar.

Madde-4: Bülbülzade Vakfı burs verdiği öğrenciden beklentilerini aşağıda belirtmiştir;

A- Anadolu Öğrenci Birliği (Vakfımızın Gençlik Teşkilatı) Ortaöğretim öğrencilerine gönüllü olarak alanında iyi olduğu konuda eğitim vermesi, (haftalık)

B- Anadolu Öğrenci Birliği teşkilatının yapacağı eğitimlere ve diğer faaliyetlere katılımda istekli olması,

C- Okuduğu bölümdeki başarısı göz önünde bulundurularak bilgisini ve becerisini gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalar yapması,

D- Öğrencilikle bağdaşmayan okul içi ve dışı faaliyetlerde bulunmaması,

Madde-5: Aşağıdaki hallerde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile burslar iptal edilir:

A- Bursiyer üniversiteden disiplin cezası alması halinde veya hakkında idari yahut adli soruşturma açıldığında durumu derhal vakfa bildirecek, bu durum da Vakıf konuyu değerlendirerek bursun kesilmesi kararı verebilecektir.

B- Hapis veya para cezasına mahkûm edilmesi,

C- 2017-2018 döneminde Bülbülzade Vakfı öğrencilerin önceki dönemlerde kendilerinden istenmiş olan şartları %70 oranında gerçekleştirmemiş olması.

Madde-6: Bursiyer kaydını dondurursa mazereti Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir, uygun görülmesi halinde kaydı açıldıktan sonra burs ödemesine devam edilir.

Madde-7: Bülbülzade Vakfı taahhütnameyi tek taraflı olarak feshetme hakkını elinde bulundurur.

Madde-8: Bu taahhütname 2018-2019 eğitim-öğretim yılı süresince yürürlükte olacaktır.

Madde-9: Bu sözleşme 9 maddeden ibaret olup, tek nüsha halinde düzenlenerek

….. / ….. / 2018 tarihinde imzalanmıştır.

Yukarıdaki taahhütnameyi okuyarak söz konusu hükümlerini aynen kabul ettiğimi ve taahhütnamenin herhangi bir şartının ihlalinden sorumlu olduğumu beyan ederim.

BAŞVURU YAP

logolarımız