Bugün: Sık Kullanılanlara Ekleyin
Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Vakfı
İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.
Aristoteles
  Online Bağış Sistemimiz Açıldı!    
Online Bağış
  Online Bağış Sayfamızdan güvenli olarak vakfımıza bağış yapabilirsiniz. Bağışlarınızı bekliyoruz...

Yurtdışından Heyetlerin Müzakereleri -II

Yurtdışından Heyetlerin Müzakereleri -II
Yayın Tarihi: 08/08/2018 14:00

Anadolu Buluşmaları 13’te konuşan Filistin’den İsmail Hasan Habbazi: Birliktelik kültürünün yayılması gerekiyor. Öncelikler sırasında birliktelik ruhunu birinci sıraya koymalıyız. Eğer İslam ümmetinin kültürünü birleştirebilirsek ayağa kalkabiliriz.

Anadolu Platformu tarafından Afyonkarahisar’da düzenlenen Anadolu Buluşmaları 13’te, yurtdışından gelen bir başka heyet 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü müzakereler yaptı.

Heyetin müzakereleri Şehmus Demir başkanlığında gerçekleştirildi. Şehmus Demir ilk olarak sözü Mısır’dan İsmail Ali’ye verdi.

Ali, konuşmasında özetle şunları dile getirdi:

-İslam dünyası birlik olmalıdır, sırt sırta, omuz omuza vermelidir.

-İçinde bulunduğumuz çağda Müslümanlar bölünmüşlükleri nedeniyle büyük bir belayla karşı karşıyadırlar. Bu bölünmüşlüğü bitirmemiz gerekiyor.

-Kardeşlik; iki tarafı güçlü bir bağ, güvenilir bir bağla bağlamaktır.

-İslam kardeşliği şer’i, rabbani bir bağdır. Bütün Müslümanların etrafında toplandığı bağdır. Ebedi bir bağdır. Gereklidir, kesinlikle bölünmez. Bir din üzerine bina edilmiştir. Taraflar arasında bir sözleşmedir.

-Bu kardeşliği Allah tesis etmiştir. Bu kardeşlikten Müslümanlar vazgeçemezler.

-Bu kardeşlik şer’i bir anlaşmadır. Allah tesis etmiştir.

-Kardeşlik, din üzerine, akide üzerine bina edilmiştir.

-Müslümanların birlikte hakları ve sorumlulukları vardır. Bu bir slogan değildir. Bu kardeşliği ihdas ettikten sonra bu sorumluluklarını da yerine getireceğiz.

-Batılılar maalesef İslam dünyasını kötü görmekten kurtulamadı.

-Müslümanların haklarını tekrar geri almaları için kardeş olmaları gerekmektedir.

-İslam ümmeti bugün içinde bulunduğu koşullardan daha kötü yaşamamıştır.

-Müslümanlar güçlü olduğu zaman gerçekten reşid bir ümmetti. Kimseye saldırmamıştır.

-Alimlere İslam dünyasının pekişmesinde önemli görevler düşüyor.

-Birlikte çalışarak bir yol haritası, bir program ortaya koymak gerekiyor.

-Din adamları, âlimler Müslüman nesillerin içinde bulunduğu sıkıntıları aşmaları için kardeşliğe vurgu yapmalıdır, kardeşliği anlatmalıdır. Elbette önümüzde engeller var ama bunlar aşılabilir.

-Abdulhalim Zeidan bahsetti; devletler yükselir ve düşer. İslam dünyası duraklasa da bir düşüş yoktur.

-İçinde bulunduğumuz fitne İslam kardeşliğinden uzaklaşmamız nedeniyle başımıza gelmiştir.

-Kurumlar, bilim merkezleri, ulema, din adamları sürekli bir şekilde, etkin bir biçimde kardeşliğin ihya edilmesi noktasında gayret göstermeliler.

***

Mısır’dan İsmail Ali’nin konuşmasından sonra Filistin’den İsmail Hasan Habbazi söz aldı.

Habbazi özetle şöyle konuştu:

-İnsanlara teşekkür etmeyen Allah şükür edemez. Bu nedenle Türkiye’ye teşekkür ediyorum.

-Bugün ümmetimiz maalesef iki cenahtan zayıf düşürülmüştür.

-Bugün geldiğimiz noktada ümmeti ayağa kaldırmak zorlaşmıştır.

-Daha fazla kurban vermemiz gerekiyor ki hak ettiğimiz yeri alalım.

-Kim bu ümmeti ayağa kaldırabilir. Ciddi bir projesi olan liderler kaldırabilir.

-Ümmetin çocukları Erdoğan’ı, onun projesini seviyorlar. Türkiye bu proje için bedel ödedi. Ümmetin sizden büyük ümitleri var.

-Birliktelik kültürünün yayılması gerekiyor. Öncelikler sırasında birliktelik ruhunu birinci sıraya koymalıyız.

-Kültür önemli bir unsurdur. Eğer İslam ümmetinin kültürünü birleştirebilirsek ayağa kalkabiliriz.

-Kur’an’ı hepimiz farklı anlıyoruz. Kur’an’ı ancak ortak bir kültürle anlayabiliriz. Hadisleri anlamak için de ortak kültür geliştirmeliyiz.

-Bütün ümmetle birlikte bir yaşama kültürü geliştirmeliyiz ki ümmeti ayağa kaldıralım.

-Ümmet elinden tutacak, onu ayağa kaldıracak birini arıyor.

-Ümmet şaşırmış durumda, ama bekliyor. Kimi bekliyor? Bir lider bekliyor. Onu bir araya getirecek bir lider var mı peki?

-Filistin ve Mescid-i Aksa İslam ümmetinin ayağa kalkmasının bir etkeni olsun.

-Allah ümmetimizi muzaffer kılsın. Bu dünyada en önemli etkenlerden birisi kılsın.

***

Son olarak Suriye’den Saad Wafai söz aldı ve şunları dile getirdi:

-Ben, medeniyet fikrinde kadınları erkeklerden daha fazla önemsiyorum.

-Medeniyet fikri sadece din değildir.

-Geçiş dönemlerinde medeniyet fikri kaybolursa, yok edici çatışmalar ortaya çıkar.

-18. yüzyılda insanlık farklı bir yerdeydi. Efendi ve köle vardı. Yüzyılın sonuna gelindiğinde efendi ve köle kabullenilemez oldu.

-Liberalizm neden başarısız oldu? Yapısal problemleri olduğu için başarısız oldu. Kendi içinde, kendi toplumunda başarısız oldu. Tehlikeli toplumsal yapılar ortaya çıkardı. Aileleri parçaladı.

-Liberal ekonomik düzen kendisini düzeltemiyor.

-Liberalizm başarısız olunca insanlık bir açmaza girdi.

-Çıkar savaşları liberalizmin iflasından ortaya çıkmıştır.

-İnsanlığın yeni bir medeniyet fikrine ihtiyaç vardır.

-İslam dünyasının imkânları, ham maddeleri vardır. İnsanlar buna ihtiyaç duymaktadır.

-Modern dünyanın şu andaki taleplerine karşılık verecek ham madde bizde vardır.

-Bizim insanları baskılardan, lobilerden kurtarmamız gerekiyor. İnsanları özgürleştirmemiz gerekiyor.

-İnsanlığa sunacak yeni bir medeniyet fikrine ihtiyacımız var.

-Ya özne olacağız ya nesne olacağız. Özne olduğumuzda dünya sahnesine çıkacağız.

-Türkiye medeniyet fikrini üretmenin beşiği olabilir. Türkiye çok kültürlü bir ülke, birlikte yaşıyorlar. Dolayısıyla bir örneklik teşkil edebilir.

-Türkiye, medeniyet fikrinin ortaya çıkmasına daha kadirdir.

-İnsani başarılar İslami başarıların destekleyicisi olur.

-İslam dünyasında sizi seven ne kadar çok insan var bilemezsiniz.

-Türkiye’de darbe başarısız oldu diye bir hanımefendi bana para gönderdi. Türkiye’de fakire fukaraya dağıt dedi. Üstelik bu kadının ülkesi Türkiye’ye düşman.

Eğitim kategorisinde bulunan tüm haberler


13. Anadolu Buluşması Çocuk Etkinlikleri

Anadolu Platformu tarafından bu sene Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 13. Anadolu Buluşmalarında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı.

“Anadolu Buluşmaları 13” Sonuç Bildirisi

Anadolu Platformu tarafından Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Anadolu Buluşmaları 13 sempozyumunun sonuç bildirisi Anadolu Platformu İstişare Kurulu üyesi Hüseyin Özhazar tarafından okundu.

Kapanış Konuşması: Zekeriya Şengöz

05-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapılan Anadolu Buluşmaları 13 sempozyumunun kapanış konuşması Anadolu Platformu İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz tarafından yapıldı.

Değerlendirme Toplantısı, Genel Kritik

Anadolu Buluşmaları 13’te Ahmet Turan Koçer ve İbrahim Özmantar 5 gündür devam eden sempozyumla ilgili değerlendirme yaparken Mustafa Özel de kısa bir sunum gerçekleştirdi.

İslam Dünyasında İşbirliği İçin Rol Görevler

Raşid Gannuşi: “Bugün yapmamız gereken şey derinlikli bir şekilde düşünmektir. Müslümanlar İslami birliği gerçekleştirmekle sorumludur” dedi.

Geleceğin Dünyası Nasıl Olacak?

Sempozyumda konuşan Prof. Nihat Erdoğmuş “Her konuda, görünenin arkasında büyük bir altyapı var. O nedenle uzun çabalara ve çalışmalara ihtiyacımız var" dedi.

V. OTURUM: Geleceğin Dünyası ve Müslümanlar

13. Anadolu Buluşmasında konuşan Prof. Yasin Aktay: “İslam, bir teori ve geleceğe dair vaat olmaktan çok bugüne dair bir pratiktir. Bu pratiğe odaklanmak gerekir”

Yurtdışından Heyetlerin Müzakereleri -II

Anadolu Buluşmaları 13’te konuşan Filistin’den İsmail Hasan Habbazi: Öncelikler sırasında birliktelik ruhunu birinci sıraya koymalıyız. Eğer İslam ümmetinin kültürünü birleştirebilirsek ayağa kalkabiliriz.

IV. OTURUM: Model Arayışları ve İşbirliği Önerileri

Anadolu Buluşmaları 13’te dördüncü gün ilk oturumunda “İşbirliğinin Önündeki Zihinsel Engeller ve Aşmanın Yolları” başlıklı oturum yapıldı.

III. OTURUM: İslam Dünyası İşbirliği Modelleri ve Öneri

Anadolu Buluşmaları 13’te konuşan Ayşe Böhürler; “Bu yüzyılın hedefinde İslam değerlerini parçalamak yer alıyor. Bu yüzyılı anlamadan kadınların geleceğini de anlayamayız”
Alt Manşet
Gündem
13. Anadolu Buluşması Yetim Komisyonu Çalışma
13. Anadolu Buluşması EKE Çalışmaları
13. Anadolu Buluşmasına İslam Ülkelerinden Yo
AP Birimleri Anadolu Buluşmaları’nda Bir Aray
13. Anadolu Buluşmaları AÖB Çalışmaları
13. Anadolu Buluşmaları İyilikder Çalışmaları
13.Anadolu Buluşmaları AKADDER Çalışmaları
ANESİAD’dan Kamuoyuna Duyuru!
Akaslan TRT GAP’ta Vakfımızı Tanıttı
Yardım
Paylaşınca Hayat Bayram Olur!
İyilikder Gaziantep’te 1500 Gıda Paketi Dağıt
İyilik Sofrası Çobanbey'de Kuruldu
Yetimlerle İftar Sofralarında Buluşuyoruz
Bir Çocuk da Siz Giydirin
Geleneksel Ramazan Yardımları Başladı
İyilikder’den 2 bin Aileye Gıda Yardımı
Yetimlerle İftar Sofralarında Buluşuyoruz
Bu Ramazanda da KARDEŞİZ DEĞİL Mİ?
Eğitim
13. Anadolu Buluşması Çocuk Etkinlikleri
“Anadolu Buluşmaları 13” Sonuç Bildirisi
Kapanış Konuşması: Zekeriya Şengöz
Değerlendirme Toplantısı, Genel Kritik
İslam Dünyasında İşbirliği İçin Rol Görevler
Geleceğin Dünyası Nasıl Olacak?
V. OTURUM: Geleceğin Dünyası ve Müslümanlar
Yurtdışından Heyetlerin Müzakereleri -II
IV. OTURUM: Model Arayışları ve İşbirliği Öne
Kurumsal
Bülbülzade Vakfı Bayram Mesajı (TR, KU, AR, E
Alemi İslam’ın Kurban Bayramı Mübarek Olsun
Körfezder Dörtyol Temsilciliği’nden Vakfımıza
Vakıf Personeli Kahvaltıda Bir Araya Geldi
Bayramlaşma Bayramın II. Günü Yapıldı
Alemi İslam’ın Bayramı Mübarek olsun...
Geleneksel Ramazan İstişaremizin İkincisi Yap
Ahmet Faruk Ünsal Vakfımızı Ziyaret Etti
Gutalı Göçmenlerin Temsilcilerinden Vakfımıza
Gençlik
20 Yetimin Evine Kütüphane Kuruldu
AÖB Öğrencilerinden Yetim Aile Ziyareti
AÖB Yönetimi Gaziantep’te Toplandı
Genç Vekil Adaylarından AÖB’ye Ziyaret
Kardeşlik Sofrası 10 Ülkede Yetimler için Kur
AÖB Kız Öğrenciler için İftar Programı Düzenl
Hemhal Dergisi TURDEB Fuarında
AÖB Uluslararası Öğrenci Buluşması Festivalin
AÖB Öğrencilerinden Diyarbakır ve Hasankeyf’e
Aile
“Değerler ve Desenler” Sempozyumu Sonuç Bildi
“Değerler ve Desenler” Sempozyumu Van’da Yapı
“Değerler ve Desenler” Sempozyumu Van’da Yapı
Dijital Çağda Müslüman Kalmak
Prof. Dr. Ali Gür Öğrencilere Tavsiyelerde Bu
AKADDER Genişletilmiş İstişare Toplantısı Yap
Maksim Gorki’nin Ana Kitabı Tahlil Edildi
KAGEM’den Mozaikder’e Ziyaret
Değerler Psikolojisi ve İnsan Kitabı Tahlil E
Röportajlar
Aldemir Orient TV’ye Konuştu: Ortak Paydamız
Hayalimiz İnsani Gelişmişlik Endeksi Yüksek B
Yurt Anlayışını Yeni Bir Konsepte Dönüştürdük
Anadolu'nun ötekisi şeytandır, emperyalistler
28 Şubat'ı Cezalandıramadığımız için 15 Temmu
İstikrar Spor Kulübü Başkanı ile Röportaj
15 Temmuz Sonrası Sokak Röportajları
Bölge halkını savaşın aracı yapmak istiyorlar
Suriye'nin geleceğine 'entelektüel yatırım'
Yayınlarımız
Onlar Eğlenerek Öğrendiler
Bültenimizin 15. Sayısı Yayımlandı
Renas Programı Çok Yakında TRT Kürdi Ekranlar
Tefsîra Quranê TRT Kürdi’de
11. Öğretmen Sempozyumu Video Görüntüleri
Bitcoin Çağında İslam Ekonomisi (video)
Hemhal Dergisi 3 Dilde Yayın Hayatına Başladı
Sykes – Picot’tan Arap Baharına Ortadoğu (Vid
İş Dünyası Programına Triko Sektörü Konuk Old